Belangenbehartigen

Door de verhalen van collega’s tijdens de vele wachturen in de kleedkamers ontdekte ik dat er een grote behoefte bestond om van elkaar te horen hoe je jezelf het beste kan organiseren om te overleven in de schijnwereld van glitter & glamour. Velen wisten van niks en waren overgeleverd aan bemiddelaars en managers waarvan menigeen onbetrouwbare profiteurs bleken te zijn. Talentvolle artiesten gingen failliet omdat ze niet zakelijk georiënteerd waren terwijl anderen weer ten onder gingen aan “sex, drugs en rock & roll…”

Nederland is eigenlijk maar een klein landje. Dat betekend dat je elkaar, als artiest, regelmatig ergens in het land tegenkomt. Je praat met collega’s in de kleedkamer en je gaat met elkaar gesprekken aan. Meestal gaat het dan over: “voor wie werk jij vandaag?” en “hoe laat moet jij op?” Ook hoorde ik verhalen dat collega X in Den Helder een probleem had wat collega Y in Maastricht allang had opgelost. Alleen ze wisten het van elkaar niet! Al gauw werd voor mij duidelijk dat er grote behoefte was om met elkaar juist over deze zaken te praten en kennis en ervaringen te delen.

Reden genoeg voor mij om proberen wat structuur te brengen in een wereldje van creatieve, getalenteerde, hartelijke en warme persoonlijkheden en egocentrische individuen.

logoABCliggend300x160
10887090_1040638755963143_3954541825309518989_o
DSCN1459
imageisapiCAAZHR8G
artbelangslide1
DSC_0035
artbelangslide3
artbelangslide5
artbelangslide4
artbelangslide7
artbelangslide6
artbelangslide9
artbelangslide
artbelangslide8
DSCN1474
DSC04324
imageisapiCA5O9NL2
DSCN0085-1
DSCN0090
DSCN3992
DSC_0095
DSCN2376
DSCN2441
DSCN2382
DSCN2389
DSCN5208
ABC deelname AEB 2014 (63)
DSCN1461
DSC_0367
DSC_0411
DSC06381
DSC04636
DSCN5967
DSC03003
PlayPause
previous arrow
next arrow

In 1998 heb ik het initiatief genomen om bij enkele collega’s te polsen of er behoefte bestond om ontmoetingen voor artiesten te organiseren. Mede door de uitdaging en medewerking van de organisatie van de Artiesten en Evenementen Beurs te Eindhoven heb ik als initiatiefnemer en mede-oprichter in 1999 het Artiesten Belangen Centrum ABC opgericht. Als snel groeide dit uit tot een landelijke erkende brancheorganisatie van professionele zelfstandige en onafhankelijke artiesten en muzikanten.

Het ABC was een uniek platform van waaruit diverse acties werden ondernomen om de entertainmentbranche verder te professionaliseren. Vanaf jan. 2001 had ik de functie van directeur binnen de vereniging. Na 17 jaar heb ik het hele proces geïnitieerd en begeleid om van een vereniging naar een stichtingsvorm te gaan. In het voorjaar van 2018 heb ik mijn functie als directeur van de Stichting Artiesten Belangen Centrum overgedragen. De Stichting is verder gegaan als een meldpunt met de functie van ombudsman.

Tijdens de Coronacrisis liep de hele branche vast. Ook de positie en activiteiten van het ABC raakten in een crisis. Het bestuur van ABC moest zich noodgedwongen richten op andere bronnen van inkomsten en in 2022 heb ik toen toch weer de functie van voorzitter op me genomen.

Tijdens deze periode hebben we gezien hoe kwetsbaar en fragiel de creatieve sector in Nederland is. Een nieuw initiatief, nl. de oprichting van de Creatieve Coalitie, heeft ons geleerd dat je met goede ideeën en vereende krachten, zowel op politiek als op bestuurlijk niveau, een wezenlijke bijdrage kan leveren om tijden van crisis te doorstaan.
Versnippering binnen de branche leid niet tot verbeteringen maar eerder tot onvoldoende daadkracht. Het gezegde “Samen sta je sterk” is nog nooit zo belangrijk geweest voor de creatieve sector als juist nu in 2024, op de vooravond van een nieuw te vormen kabinet.

Om het woord bij de daad te voegen heeft het ABC gezocht naar partners waarmee een samenwerking mogelijk is. In de Kunstenbond hebben zij een professionele partij gevonden die dat mogelijk maakt. Het ABC heeft n.a.v. verdere gesprekken besloten om samen te gaan c.q. ondergebracht te worden bij de Kunstenbond, de vakbond van de culturele en creatieve sector. Dat betekend dat het Artiesten Belangen Centrum ABC, na bijna 25 jaar, is opgehouden te bestaan.

Sinds de oprichting in 1999 heeft het Artiesten Belangen Centrum zich, eerst als vereniging en vanaf 2017 als stichting, met veel passie en beleving ingezet voor de verdere professionalisering van de entertainmentbranche. Het Artiesten Belangen Centrum was voor menig artiest en muzikant een waardevolle gesprekspartner en organisator van beroepsondersteunende activiteiten.

Ik ben zeer enthousiast dat er een oplossing is gevonden om de continuïteit van de dienstverlening en informatievoorziening van het ABC te garanderen. In de Kunstenbond is er een professionele partij gevonden die dat mogelijk maakt

Overdracht 2024 met rechts op de foto Ronald Gijsbertsen directeur Kunstenbond.

Meer info zie www.artiestenbelangen.nl